เขตบางพลัด

Bangkok, Bangkok

2020-12-03 06:00
AQI (US)
Good
O3
μg/m³
33
PM2.5
μg/m³
3
PM10
μg/m³
4
CO
μg/m³
76
NO2
μg/m³
2
SO2
μg/m³
1
Weather
30℃
57%
7 kph
7 of 11
Forecast
2020-12-03
31°/22°
55~75
Moderate
2020-12-04
31°/20°
55~75
Moderate
2020-12-05
30°/20°
55~85
Moderate
2020-12-06
31°/20°
55~75
Moderate
2020-12-07
31°/20°
55~165
Unhealthy
2020-12-08
32°/21°
55~165
Unhealthy
2020-12-09
32°/21°
2020-12-10
32°/21°
2020-12-11
33°/23°
2020-12-12
33°/24°
2020-12-13
33°/24°
Historical Data

Get the App

Scan QR Code
Air Matters
Realtime broadcasting air quality information on your phone for more than 180 countries.

iPhone, iPad

Android